“Du kan bare styre det du er bevisst om
 - det du er ubevisst om styrer deg”
John Withmore


 || Hva Forza kan tilby || || Hva er mentorskap ||  || Kommunikasjon || || HR || || Aktuelt || || Om Forza || || Kontakt || || Hjem ||

Teamutvikling

For å være konkurransedyktige i markedet og bruke sine resurser (human kapitalen) mer hensiktsmessig, har flere og flere organisasjoner og bedrifter tatt i bruk team som arbeidsform. Det kan blant annet bidra til å høste synergieffekter som ligger der klar til bruk. Undersøkelser om velfungerende team har vist at de vil kunne bidra positivt for bedriftens konkurranseevne og oppnå gode resultater på kort og lang sikt. Blant annet gjennom endrede og mer effektive arbeidsprosesser, bedre utnyttelse av felles kompetanse, lære av feil og korrigere for mangler (den lærende organisasjon), større arbeidsglede som igjen bidrar til økt energi, mer riktig og hensiktsmessig arbeidsinnsats og lojalitet i forhold til å jobbe etter bedriftens visjoner og mål.

Fra gruppe til Team – Hva er forskjellen?

TEAM:
Felles oppgave - Gjensidig avhengighet - Bruker forskjellighet - Dialog

GRUPPE:
Noe sammenfall i oppgave - Noe avhengighet - Tolererer forskjellighet – Dialog - Diskusjon

For at et Team skal fungere på en slik måte at dette bidrar positivt i bedriften, må menneskene (teamdeltakerne) kjenne seg selv (selvinnsikt), og kunne fremstå som helhetlige mennesker, der man har innsikt og er bevisst, kunne utrykke sannhet og kommuniserer åpent og empatisk. Dersom teamdeltakerne forvrenger virkeligheten oppstår fort vanskeligheter og konflikt kan ofte være en konsekvens, noe som vil gjøre teamet ineffektiv og destruktivt i sin arbeidsform.

Forza gir team muligheten og verktøy som vil bidra til at teamet selv skal være i stand til å utvikle seg å være i kontinuerlig utvikling.

”Alle team er unike og har sin egen vei å gå” Teamet må selv besvares spørsmål som ”hvor er vi”, og ”hvor ønsker vi å gå”, hva trenger vi og må vi foreta oss for å komme oss dit?”

Forza jobber ut ifra psykosyntese som grunnmodell og teorien og modellen FIRO.
 


foto: www.videoreklame.no


Alle har i seg de ressurser de trenger for fremgang
og suksess – Forza møter mennesker og organisasjoner
der de er og leder de dit de vil.

| Mentorsamtaler || Organisasjonutvikling || Lederutvikling || Gruppeutvikling || Teamutvikling |
| Kommunikasjon || Human Resourse |
 
 
 

Forza - Brugata 1, 0186 Oslo - Sentrumskontorene. Organisasjonsnummer:  987377879
Tlf: 928 55 979 Fax: 24 10 28 87
Copyright  © 2006 - WWW.FORZA.AS