“Du kan bare styre det du er bevisst om
 - det du er ubevisst om styrer deg”
John Withmore


 || Hva Forza kan tilby || || Hva er mentorskap ||  || Kommunikasjon || || HR || || Aktuelt || || Om Forza || || Kontakt || || Hjem ||


Mennesket er en helhet, som består av
kropp, sjel, følelser og intellekt.


Psykosyntese er en utviklingsorientert psykologi som fokuserer på det friske og som styrker individets kraft. I stedet for å se våre personlige vanskeligheter som begrensende, ser Psykosyntesen våre svakheter og mangler som et stort utviklingspotensial. I hvert eneste aktuelt problem finner vi frøet til personlig utvikling og modning.

Psykosyntese er en livsinnstilling!

Psykosyntese er mer enn en terapeutisk arbeidsmetode. Den er en livsinnstilling, en varsom måte å nærme seg helheten på. Den er en åpen modell for personlig og organisatorisk utvikling – en referanseramme som omfatter kroppslige, åndelige og sosiale aspekter. Psykosyntese er en handlingskraftig psykologi som oppmuntrer oss til å ta eget ansvar, å velge det som gagner oss, å skape en egen handlingsplan for vårt liv.

Norsk Psykosynteseforening


foto: www.videoreklame.no


Alle har i seg de ressurser de trenger for fremgang
og suksess – Forza møter mennesker og organisasjoner
der de er og leder de dit de vil.

   
 
 

Forza - Brugata 1, 0186 Oslo - Sentrumskontorene. Organisasjonsnummer:  987377879
Tlf: 928 55 979 Fax: 24 10 28 87
Copyright  © 2006 - WWW.FORZA.AS