“Du kan bare styre det du er bevisst om
 - det du er ubevisst om styrer deg”
John Withmore


 || Hva Forza kan tilby || || Hva er mentorskap ||  || Kommunikasjon || || HR || || Aktuelt || || Om Forza || || Kontakt || || Hjem ||

Organisasjonutvikling

Forza har som formål å gi de tilnærmingsmåtene og verktøyene som skal til for å drive forandringsarbeid i din organisasjon. Fokus vil ligge på å arbeide med menneskene som finnes i dem samt se på ulike organisasjonsstrukturer.

For å kunne lykkes med et reelt forandringsarbeid, må spørsmål som formål og mening besvares av individene i bedriften. Først da kan man nå dem og en forandring kan skje på dypet.

Gjennom våre utviklingsprogram ønsker vi å gi din organisasjon konkrete verktøy, innsikter og metoder for å håndtere endringsprosessen slik organisasjonen ønsker seg.

Vellykket organisasjonsutvikling forutsetter at en ser hele virksomheten i en helhet. Til å gjøre dette tar en utgangspunkt i den sosiotekniske modell. Den fokuserer på følgende område i sammenheng:

Strategi, visjon og mål
Organisasjonslæring og kompetanse
Organisasjonsstruktur
Organisasjonskultur
Ledelse
Individ


foto: www.videoreklame.no


Alle har i seg de ressurser de trenger for fremgang
og suksess – Forza møter mennesker og organisasjoner
der de er og leder de dit de vil.

| Mentorsamtaler || Organisasjonutvikling || Lederutvikling || Gruppeutvikling || Teamutvikling |
| Kommunikasjon || Human Resourse |
 
 
 

Forza - Brugata 1, 0186 Oslo - Sentrumskontorene. Organisasjonsnummer:  987377879
Tlf: 928 55 979 Fax: 24 10 28 87
Copyright  © 2006 - WWW.FORZA.AS