“Du kan bare styre det du er bevisst om
 - det du er ubevisst om styrer deg”
John Withmore


 || Hva Forza kan tilby || || Hva er mentorskap ||  || Kommunikasjon || || HR || || Aktuelt || || Om Forza || || Kontakt || || Hjem ||


En god mentor har evnen til å tydeliggjøre spørsmålsstillinger, og kan peke på mulige
veier og beslutninger.


Behovet for mentorer i næringslivet og i offentlig forvaltning øker kontinuerlig.
Nye ledelsesformer og det økende antallet unge sjefer setter fart i denne utviklingen.
Å være mentor innebærer å veilede en adept i vedkommendes arbeids- og livssituasjon.
Å støtte adeptens utvikling med vedvarende respekt for hans eller hennes selvstendige vilje og behov.

Mentorsamtaler


foto: www.videoreklame.no


Alle har i seg de ressurser de trenger for fremgang
og suksess – Forza møter mennesker og organisasjoner
der de er og leder de dit de vil.

   
 
 

Forza - Brugata 1, 0186 Oslo - Sentrumskontorene. Organisasjonsnummer:  987377879
Tlf: 928 55 979 Fax: 24 10 28 87
Copyright  © 2006 - WWW.FORZA.AS