“Du kan bare styre det du er bevisst om
 - det du er ubevisst om styrer deg”
John Withmore


 || Hva Forza kan tilby || || Hva er mentorskap ||  || Kommunikasjon || || HR || || Aktuelt || || Om Forza || || Kontakt || || Hjem ||

Mentorsamtaler

Å veilede mennesker er en kunst – å gi råd er et arbeid.

En god mentor fremmer adeptens potensial, fremmer og tydeliggjør adeptens spørsmål og kunne vise mulige veier og beslutninger, på en respektfull og fortrolig måte. Forza arbeider med å utvikle ditt potensial og arbeide med et konsultativt forholdssett, metodikk og verktøy som bidrar til å støtte adeptens utvikling. Fokus ligger på adeptens yrkesrolle, men ser på hvordan dette spiller og påvirker livet i sin helhet. Privatliv og yrkesliv går hånd i hånd og kan ikke sees som to atskilte områder for et yrkesmessig liv.

Alle som velger å gå i mentorsamtaler har sine egne, personlige grunner til det. Noen føler seg litt utenfor, kanskje uten å vite hvorfor. Andre har det kanskje godt, men vil likevel gjerne videre – få større selvinnsikt og ta større styringen i sitt liv. Andre igjen trenger kanskje en mentor for å sette fokus på seg selv i forhold til egen arbeidssituasjon.

Mentorprogram
Forza anbefaler å jobbe med sitt mentorprogram over et lengre tidsforløp, men tror likevel at det kan være fornuftig å starte opp med et mentorprogram som går over 10 timer, hovedsakelig 1 sesjon pr. uke. Arbeidet starter med å finne et nåværende mål som adepten ønsker seg nå, for å sikre et hensiktsmessig og målrettet utviklingsprosess. Forza jobber etter og følger regler for etikk og arbeidsmoral gjennom Etisk Råd utarbeidet av Norsk Psykosynteseforening.

Det betyr blant annet at : - Det arbeides etter strenge konfidensielle regler der adeptens navn aldri gis ut i noe sammenheng.

Om adepten, uavhengig av årsak, ikke er fornøyd med sitt mentorprogram, er han/hun velkommen til å kontakte Etisk Råd i Norsk Psykosynteseforening, og avslutte sitt mentorprogram med øyeblikkelig virkning.


foto: www.videoreklame.no


Alle har i seg de ressurser de trenger for fremgang
og suksess – Forza møter mennesker og organisasjoner
der de er og leder de dit de vil.

| Mentorsamtaler || Organisasjonutvikling || Lederutvikling || Gruppeutvikling || Teamutvikling |
| Kommunikasjon || Human Resourse |
 
 
 

Forza - Brugata 1, 0186 Oslo - Sentrumskontorene. Organisasjonsnummer:  987377879
Tlf: 928 55 979 Fax: 24 10 28 87
Copyright  © 2006 - WWW.FORZA.AS