“Du kan bare styre det du er bevisst om
 - det du er ubevisst om styrer deg”
John Withmore


 || Hva Forza kan tilby || || Hva er mentorskap ||  || Kommunikasjon || || HR || || Aktuelt || || Om Forza || || Kontakt || || Hjem ||


Kommunikasjon

Den gode organisasjonen kan bare etableres i bedrifter og organisasjoner
der det menneskelige samspillet fungerer. I Forza sine utviklingsprogram er kommunikasjon en viktig nøkkel til dette arbeidet.

I alle våre program ligger fokus på å utvikle det enkelte individ, som
gjennom økt selvinnsikt og bevissthet forbedrer samarbeidsmulighetene i
gruppa.

En gruppe eller team fungerer maksimalt først når medlemmene av gruppen eller
teamet har det bra med seg selv og føler trygghet i sine relasjoner. Dette kan bare skje når man tar ansvar for sine følelser, snakker åpent og er konkret, samt er bevisst og kommuniserer empatisk.

Forza gir i sine ulike utviklingsprogram verktøy som skal bidra til at deltakerne
får innsikt, forstår, blir bevisst på seg selv å kunne trene på å være åpen, personlig
og konkret. Å få innsikt om ulike typer adferd og hvordan all type kommunikasjon
er med på å utgjøre et resultat. Dette henger sammen med en rekke komponenter
av personlige og systemorientert karakter.

"Ingenting er tilfeldig, og alt henger sammen og utgjør en helhet"
.


foto: www.videoreklame.no


Alle har i seg de ressurser de trenger for fremgang
og suksess – Forza møter mennesker og organisasjoner
der de er og leder de dit de vil.

| Mentorsamtaler || Organisasjonutvikling || Lederutvikling || Gruppeutvikling || Teamutvikling |
| Kommunikasjon || Human Resourse |
 
 
 

Forza - Brugata 1, 0186 Oslo - Sentrumskontorene. Organisasjonsnummer:  987377879
Tlf: 928 55 979 Fax: 24 10 28 87
Copyright  © 2006 - WWW.FORZA.AS