“Du kan bare styre det du er bevisst om
 - det du er ubevisst om styrer deg”
John Withmore


 || Hva Forza kan tilby || || Hva er mentorskap ||  || Kommunikasjon || || HR || || Aktuelt || || Om Forza || || Kontakt || || Hjem ||

HR

Tror du at HR er en viktig og strategisk ressurs for fremgang og suksess i din bedrift?

Trenger din bedrift å kartlegge og se på HR ressursen på en ny og kreativ måte?

Mange bedrifter står fast i arbeidet med å videreutvikle HR område som en del av bedriftens viktige og strategiske ressurs. Dette kan ha utspring i mange og nyanserte årsaker, men alt i alt ser man at bedriften i for stor grad bygger morgendagens tenkning og praksis på gårsdagens suksess, og fastlåste mønster er ofte en konsekvens av dette. Dette til tross for at det ikke tjener bedriften slik det engang gjorde. Til dette arbeide kan det være lurt å kartlegge og se på hvordan bedriften anvender HR ressursen sammen med en utenforstående og for å finne hensiktsmessighet for bedriften på kort og lang sikt.

Alle bedrifter har sitt unike utviklingspotensial, og bør bruke HR-ressursen på sin unike måte!

Andre viktige områder som Forza kan bidra med på HR område er:

  • Konflikthåndtering – Den vanskelig samtalen – hvordan gjennomføre dette på en måte som ikke svekker – i denne prosessen ligger et enormt potensiale til vekst og utvikling
  • Strategiarbeide – hvordan gjennomføre fra Visjon til Handling – strategisk plan
  • Rekruttering – bistå i en helhetlig prosess
  • Medarbeidersamtalen – hvordan praktisere på en måte som er hensiktsmessig for leder og medarbeider?

Du er velkommen til å ta kontakt!
 


foto: www.videoreklame.no


Alle har i seg de ressurser de trenger for fremgang
og suksess – Forza møter mennesker og organisasjoner
der de er og leder de dit de vil.

| Mentorsamtaler || Organisasjonutvikling || Lederutvikling || Gruppeutvikling || Teamutvikling |
| Kommunikasjon || Human Resourse |
 
 
 

Forza - Brugata 1, 0186 Oslo - Sentrumskontorene. Organisasjonsnummer:  987377879
Tlf: 928 55 979 Fax: 24 10 28 87
Copyright  © 2006 - WWW.FORZA.AS