“Du kan bare styre det du er bevisst om
 - det du er ubevisst om styrer deg”
John Withmore


 || Hva Forza kan tilby || || Hva er mentorskap ||  || Kommunikasjon || || HR || || Aktuelt || || Om Forza || || Kontakt || || Hjem ||

Gruppeutvikling
”Alle grupper er unike, og har sin helt spesielle vei å gå”

Forza skreddersyr program for at grupper i organisasjoner skal fungere dynamisk, hensiktsmessig og effektivt. Forza bidrar til at gruppen selv får verktøy, kompetanse og innsikt til å kunne å bli den gruppen de ønsker seg og hele tiden kunne tilpasse seg og være i riktig utvikling over tid.

For at gruppen skal kunne fungere bra, er det viktig at gruppen som helhet har innsikt og kompetanse om selve gruppeutviklingsprosessen, for fremgang og suksess.

For at dette skal skje, må gruppedeltakerne som enkeltindivider få større selvinnsikt, forstå sitt eget selvbilde og ha generell innsikt i andres atferdsmønster, kunne utrykke sine behov og foreta bevisste og selvstendige valg.

Forza bygger sin gruppeutviklingsmodell på psykosyntese og den teoretiske modellen FIRO (Fundamental Interpersonal Relations Orientation).

 


foto: www.videoreklame.no


Alle har i seg de ressurser de trenger for fremgang
og suksess – Forza møter mennesker og organisasjoner
der de er og leder de dit de vil.

| Mentorsamtaler || Organisasjonutvikling || Lederutvikling || Gruppeutvikling || Teamutvikling |
| Kommunikasjon || Human Resourse |
 
 
 

Forza - Brugata 1, 0186 Oslo - Sentrumskontorene. Organisasjonsnummer:  987377879
Tlf: 928 55 979 Fax: 24 10 28 87
Copyright  © 2006 - WWW.FORZA.AS