“Du kan bare styre det du er bevisst om
 - det du er ubevisst om styrer deg”
John Withmore


 || Hva Forza kan tilby || || Hva er mentorskap ||  || Kommunikasjon || || HR || || Aktuelt || || Om Forza || || Kontakt || || Hjem ||

FIRO og The Human Element

Den amerikanske psykologen, Ph.D. Will Schutz, (1925-2002) utviklet FIRO-teorien og The Human Element.
Will Schutz viet sitt liv til forskning og undervisning i mellommenneskelig samspill. For de fleste er han mest kjent for FIRO-teorien som han utviklet som ung forsker på 50-tallet, og for den pedagogiske modellen The Human Element som var avslutningen på hans livsverk. Kjernen i Schutz’ budskap er betydningen av selvinnsikt: at vårt samspill med andre mennesker har sitt utspring i hvordan man opplever seg selv og hvilke følelser man har i forhold til seg selv. Han la også stor vekt på betydningen av egne valg, - innsikt i at vi hele tiden gjør valg, både bevisst og ubevisst. Videre vektla han også viktigheten av å være sanne og åpne mot oss selv og andre. Schutz var overbevist om at organisasjoner som lykkes i å stimulere og støtte sine medarbeidere i å øke sin selvinnsikt, og dermed også sin selvfølelse, vil oppleve økt kreativitet og effektivitet.

Begynnelsen: FIRO
På slutten av andre verdenskrig, var Schutz i den amerikanske marinen. I 1951 ble han innkalt til Naval Research Laboratory i Washington DC for å, tross sin unge alder, lede studier av menneskers atferd i grupper. Marinen hadde oppdaget et behov for kunnskap på dette området. Disse studiene dannet grunnlaget for utviklingen av et testinstrument med navnet FIRO-B. Med utgangspunkt i FIRO-B kunne man studere, systematisere og forstå ulike individers adferd i forhold til hverandre. I sitt arbeid identifiserte Schutz tre grunnleggende og åpenbare allmenn-menneskelige samspillsbehov som han kalte Tilhørighet, Kontroll og Åpenhet. FIRO-B fikk et stort internasjonalt gjennombrudd og ble senere videreutviklet til en helhetlig teori om gruppers utvikling og modningsprosess; FIRO-teorien. Den er velkjent i hele verden og spesielt i Sverige.

Høydepunktet: The Human Element (THE)
Will Schutzarbeide spant over en rekke områder; han drev bl.a. med psykologisk forskning, akademisk undervisning, studier av menneskelig adferd ved bl.a. Esalen Instituttet i California, seminarer, workshops og konsulentoppdrag i en lang rekke organisasjoner, hvorav mange kjente bedrifter og institusjoner. Samtidig arbeidet han videre med å utvikle FIRO-teorien til The Human Element.
The Human Element
gir deg et verktøy til å utvikle din selvbevisthet, vite hvem du er og hva du vil. Den grunnleggende idéen er at jo mer du bruker deg selv fullt og helt og gjør det du vil, desto mer produktiv og effektiv blir du
 


foto: www.videoreklame.no


Alle har i seg de ressurser de trenger for fremgang
og suksess – Forza møter mennesker og organisasjoner
der de er og leder de dit de vil.

| Mentorsamtaler || Organisasjonutvikling || Lederutvikling || Gruppeutvikling || Teamutvikling |
| Kommunikasjon || Human Resourse |
 
 
 

Forza - Brugata 1, 0186 Oslo - Sentrumskontorene. Organisasjonsnummer:  987377879
Tlf: 928 55 979 Fax: 24 10 28 87
Copyright  © 2006 - WWW.FORZA.AS